Bewijst de digitale nieuwsbrief ten tijde van facebook, twitter en youtube nog wel zijn nut? Zeker en vast, als je weet dat meer dan 50% van de mensen hun dag starten met het doornemen van hun e-mails!

Doelgroep

Voor je van start gaat met het maken van je nieuwsbrief kan je best bepalen welke doelgroep je wilt bereiken.
Het is zeer belangrijk te weten hoeveel kennis jouw doelgroep al heeft verworven rond jouw onderwerp, dit zal onmiddellijk de moeilijkheidsgraad van je nieuwsbrief bepalen. Indien er een duidelijk onderscheid bestaat tussen de kennis van de mensen in je doelgroep, deel je ze misschien beter op en maak je dus verschillende niveaus van nieuwsbrieven.
Ook de interesses en noden van je doelgroep zijn cruciaal. Misschien wat cliché, maar heel wat vrouwen zijn nog steeds geïnteresseerd in mode, mannen trekken meer naar sport, tieners in trends en kinderen in speelgoed. Ook hier kan het dus handig zijn een onderverdeling te maken binnen je doelgroep.
Hoe vaak?

Bepaal op voorhand hoe veel keer per jaar je een nieuwsbrief wenst te sturen. Wanneer je dit slechts twee keer per jaar zal doen, is het belangrijk dat de nieuwsbrief veel informatie bevat, maar niet afdwaalt van het onderwerp. Een nieuwsbrief moet niet vermelden dat een werknemer op pensioen gegaan is vier maand geleden!
Belangrijke aspecten van een nieuwsbrief

– De afzender
– Het onderwerp
– Het voorbeeldvenster
– De tekst

De afzender

Het eerste waar mensen naar kijken bij een email is de afzender. Zorg ervoor dat deze helemaal bovenaan staat en goed in het oog springt, het logo speelt hier een belangrijke rol in. Gebruik absoluut geen namen van individuen, tenzij uw naam voorkomt in de naam van de onderneming. Probeer de nieuwsbrief steeds vanaf hetzelfde adres te sturen. Gebruik hiervoor dus best een algemeen adres van de onderneming (bv info@). Wanneer mensen echt geïnteresseerd zijn vanaf de eerste keer, moet dit natuurlijk zo blijven en is de afzender dikwijls al genoeg om ervoor te zorgen dat de mail geopend wordt.

Het onderwerp

Dit is het volgende waarnaar gekeken wordt. In het onderwerp zijn de eerste vier à vijf woorden het belangrijkst; hou het onderwerp dus kort, bondig en concreet. Maak ook geen beloftes in het onderwerp. De mail zal misschien meer geopend worden, maar wanneer deze beloftes niet worden waargemaakt, zullen vele mensen zich afmelden en dus maar één nieuwsbrief gelezen hebben.
Het voorbeeldvenster

Dit is het gedeelte van de nieuwsbrief die mensen te zien krijgen voor ze gaan scrollen. Dit deel moet aanspreken en uitnodigen tot scrollen. Foto’s in een nieuwsbrief zet aan tot lezen, maar in sommige e-mailaccounts worden de foto’s niet weergegeven. Het is natuurlijk helemaal niet aantrekkelijk wanneer er een vakje verschijnt met enkel een rood kruisje in. Zorg er dus voor dat er genoeg tekst staat in het eerste deel van 400×300 pixels.

De tekst

In de tekst zelf zijn de titels, de eerst vier tot vijf woorden van elke zin en de eerste twee lijnen in een alinea het belangrijkst. Zet je boodschap zo kort mogelijk bij het begin van je nieuwsbrief en licht nadien toe. Verwoordt de boodschap ook zo dat ze binnen de vijf seconden begrijpbaar is. Gebruik voornamelijk activerende taal, spoor je lezers aan om iets te doen, een kleine ‘lees meer’ met een link naar je website kan wonderen doen. Maak je zinnen en alinea’s ook niet te lang. Zinnen kan je korter maken door een opsomming te maken indien mogelijk. Alinea’s inkorten kan door verschillende ondertitels te gebruiken. Verwijs in je tekst niet naar foto’s of afbeeldingen, maar zorg ervoor dat deze je tekst ondersteunen en versterken. Wanneer je de juiste foto’s en afbeeldingen gebruikt, wordt onmiddellijk duidelijk bij welk stuk van de tekst ze horen en hoef je nergens te schrijven ‘zie afbeelding’. Wanneer je onder je klantenbestand grote bedrijven hebt en kleinere bedrijven waar je de eigenaar persoonlijk van kent, is het waarschijnlijk ook goed een onderscheid te maken tussen formeel en informeel taalgebruik.

Tot slot: de controle

Check, check en dubbel-check! Lees je brief minstens twee keer na en laat hem ook nog nalezen door derden. Je kan ook altijd een proefzending sturen naar één of meerdere collega’s of iemand van je familie. Niets zo ergerlijk als spellingfouten, slordigheden of links die niet werken!

Test

Wanneer je al deze tips hebt toegepast op je nieuwsbrief, kan je ook een eenvoudige test doen om te kijken of de recentste nieuwsbrief meer aandacht trekt dan de oude. Verdeel je doelgroep in twee gelijke groepen en stuur de nieuwe en de oude elk naar een aparte groep. Ga nadien dan na welke brief het meest werd gelezen. Wanneer je tip per tip wilt testen, verander dan één element per keer, zo krijg je een duidelijk beeld van welke tip voor je nieuwsbrief van toepassing is.