Regelmatig wordt ons gevraagd hoe we te werk gaan bij de creatie van een nieuwe website en bijhorend webdesign. Welke fasen doorlopen we samen met u als klant en wat zijn de termijnen waar we rekening mee moeten houden bij de ontwikkeling?

Een gulden regel hanteren is hierin niet eenvoudig. Elk project is immers uniek en vergt dan ook een eigen aanpak. De basisregels kunnen we evenwel toelichten.
CMS website of statische site (of iets tussen beide)?

We luisteren in de eerste plaats naar uw wensen. Hebt u nood aan een site die u frequent zelf kan aanpassen of blijft de inhoud van uw website doorgaans statisch. Misschien kan het zelfs handig zijn dat u bijvoorbeeld enkel een pagina met referenties, een blog of een nieuwtjespagina zelf kan beheren, maar voor het overige de website niet hoeft aan te passen. Elke voorkeur geniet een aparte aanpak.

Andere functionaliteiten?

Denkt u ook aan het inbouwen van een complete webshop? Of kan een mini shop voor de snel verkoop van promotie artikelen of winkelstock u vooruit helpen? Voor de prijs hoeft u het alvast niet te laten bij het integreren van een webshop in uw site.
Enkele andere mogelijke functies die uw website meerwaarde kunnen geven zijn een blog, een nieuwsbrief, een projectenpagina of eventueel zelfs een login voor uw klanten.

Webdesign

Als we een beter beeld hebben gekregen van het doel van de nieuwe site en de functies die u wenst in te bouwen, gaan we op zoek naar een passend design. Heel vaak hebt u wel al een idee van een knappe website en samen zoeken we dan naar de perfecte match tussen functie en design. Als uw logo al bestaat houden we hier uiteraard rekening mee of eventueel maken we zelf een voorstel van logo.

Na dit overleg (en uiteraard na akkoord van onze offerte) kunnen we van start gaan en bezorgen we u een eerste (voor)ontwerp in photoshop, zeg maar een template die beantwoordt aan voorgaande gesprekken. Intussen vragen we u ook al om ons teksten en foto’s te bezorgen.

Ontwikkeling van de website

Na akkoord over het design en na het aanleveren van alle content start de eigenlijke opbouw van de site. Deze zal u kunnen volgen via een tijdelijke login. Als alle inhoud aanwezig is en we zijn akkoord over het resultaat, wordt de website online geplaatst.
Copywriting

Indien het schrijven van teksten je niet meteen in het bloed zit, kunnen we de aangeleverde eerder rudimentair opgestelde teksten ook herschrijven naar een vlot leesbaar verhaal.

Termijn

De complexiteit van de website heeft uiteraard een impact op de opleverdatum. Maar dat is uiteraard niet de enige factor. We zullen in de eerste plaats afhankelijk zijn van een vlotte communicatie en het aanleveren van de nodige content. In principe kan de website echter binnen de drie weken klaar en online staan.

SEO

Search Engine Optimalisatie is een vak apart. We hebben daarvoor de juiste specialisatie aan boord. Eens uw website on line staat en voldoende autoriteit heeft, kijken we graag met u hoe we zinvol actie kunnen ondernemen om gevonden te worden op het net.