Sociale media, SEO & Internetmarketing

Internetmarketing

Internetmarketing is uiteraard heel wat meer dan online adverteren.  Het gaat er vooral om je visibiliteit op het internet voldoende te verhogen en een positief effect te creëren op je bezoekersaantallen en bij uitbreiding je leads en klanten.

We kijken evenwel ook graag met jou of een google adwords campagne of een facebook promotie zinvol kan zijn en op welke we best inzetten. Samen beoordelen we het nut van een email campagne en beoordelen de manier waarop je deze kan opzetten.

Meten is weten !  Bij onze sites zetten we naast eigen monitoring tools ook vaak google analytics in.  Deze geeft een bron aan informatie over je bezoekers en hun gedrag.

Een grote troef is dat onze kennis verder reikt dan het beheer van sociale media. Met de development ervaring, bouwen we probleemloos API's in die je sociale media interacties in andere platformen kunnen integreren. Spreken we hier latijn, contacteer ons gerust en we leggen heel graag de voordelen voor je uit.

SEO of zoekmachine optimalisatie

SEO staat voor Search Engine Optimisation en betekent het optimaliseren van uw website met als doel hoog te scoren in zoekmotoren zoals Google, Bing of Yahoo. In het Nederlands spreken we over zoekmachine optimalisatie.

In onze aanpak bij een optimalisatiecampagne geniet Google de prioriteit. In Europa vinden immers 90% van de zoekopdrachten plaats via Google. Dit maakt dat Google het monopolie bekleedt en de aandacht hierop focussen staat garant voor het grootst aantal relevante bezoekers.

Relevantie is nu net het doel van Google: de gebruikers een zo compleet en juist mogelijk resultaat voorschotelen voor hun zoekopdracht. Hiervoor doorzoekt Google periodiek alle websites (Crawlen) op het internet en legt een database aan met sleutelwoorden (keywords). Aan die keywords worden webpagina’s gekoppeld die op elk specifiek ogenblik het meest relevant lijken.

Sinergio digitale marketing

Sociale media

Je kan er niet meer om heen: op TV, in winkels, op het restaurantticket, overal kom je verwijzingen naar Sociale Media tegen. Wat is echter de noodzaak ervan en is het van belang dat jouw onderneming hier mee in speelt ?
Zoals steeds heb je mensen die snel op de kar springen en anderen die zich afvragen wat het nut is om af te wijken van een vertrouwd patroon. Heeft een investering, vaak in tijd, in Facebook, Google+, Twitter, Linkedin of een blog wel zin, horen we wel vaker luidop zeggen.

Wij zijn de laatsten om je te verplichten om mee te springen in de hype of je te verplichten om sociale media te integreren in je bedrijfscultuur. We houden er echter wel aan om je uit te dagen na te denken over de toekomst. Sociale media, misschien niet in de huidige vorm, zullen hoe dan ook mee ons doen en laten gaan bepalen.
De nieuwe generatie professionals, bezoekers van je site en klanten zullen zich waarschijnlijk niet meer deze vraag stellen en sociale media als een evidentie beschouwen. Minstens achten we het dan ook onze plicht je hierover voldoende te informeren en eventuele opportuniteiten samen met jou te ontdekken.